Komornik Sądowy Łukasz Puścizna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty aleja Pokoju 78/408, 31-564 Kraków

Ochrona Danych Osobowych

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krakowie Łukasz Puścizna informuje, że funkcję Inspektora Danych Osobowych w tyt. Kancelarii pełni: Roman Kwieciński e-mail: iod.krakow.011@komornik.pl Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8.00 - 16.00

Wtorek: 8.00 - 16.00

Środa: dzień wewnętrzny

Czwartek: 8.00 - 16.00

Piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjęć

Wtorek: 09:00 - 12:00
14:00 - 16:00

Kontakt

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu (12) 414 21 28 lub poprzez adres mailowy krakow7@komornik.pl


Komornik Sądowy
posiada dostęp do m.in.:

Poniższe dostępy zapewniają Komornikowi Sądowemu możliwość wykoniania skutecznej egzekucji

Kir Ognivo

Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

E-Sąd

Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.

E-Zus

Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

Ceidg

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

Epuap

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.